تقریباً همه ی کودکان حداقل برای مدتی از تاریکی میترسند. این ترس اغلب در ۲ تا ۳ سالگی ظاهر میشود. ترس از تاریکی در میان کودکان متفاوت و در حال تغییر است. یک شب از هیولا و شب دیگر از دزد میترسند. معمولاً اطمینان دادن به کودک مانع از تشدید و مزمن شدن ترس میشود اما گاهی ترس در کودک باقی میماند. در این صورت پیشنهادهای زیر شما را در غلبه به آن مشکل یاری خواهد داد:

در مورد ترس از تاریکی بحث کنید

هیچگاه روی احساس ترس سرپوش نگذارید بلکه به آنها اعتراف کنید زیرا به نظر کودک آنها واقعی هستند. به او اطمینان دهید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد اما احساسات او را به عنوان احماقانه یا بچگانه بودن مسخره نکنید. از کودک بپرسید که در تاریکی از چه چیزی میترسد. در یک اتاق ترسناک کنار او بنشینید و بخواهید علت ترس خود را شرح دهد.

 

کودک را در برابر ترس از تاریکی مقاوم کنید.

مجموعه ای از این بازیها میتواند کودک را به تاریکی عادت دهد:

  • دنبال بازی: خودتان نقش راهنما را بر عهده بگیرید و از کودک بخواهید شما را دنبال کند. بهتر است با دستتان او را راهنمایی کنید ابتدا بازی را در روشنایی انجام دهید و فقط گاهی وارد تاریکی شوید اما به تدریج مدت زمان بیشتری را در تاریکی بگذرانید. اگر کودک خواست جای خود را با او عوض کنید.
  • بشمار بازی: همراه با فرزندتان در یک محل تاریک بایستید و تا عدد ۳ بشمارید. کمکم این زمان را طولانیتر کنید.
    قایم باشک بازی : با او قایم باشک بازی کنید یا شئ خاصی را در یک مکان تاریک مخفی کنید و از او بخواهید آن را پیدا کند تا در این صورت یک علامت مثبت به دست آورد. میتوانید برای هر سه علامت «+» هدیه ای کوچک به او بدهید.

به کودک اطمینان دهید در تاریکی خطری او را تهدید نمیکند.

  • قبل از خواب درها و پنجرهها را با همکاری او قفل کنید؛ توضیح دهید به ندرت دزد در خانهای که کسی در آن است وارد میشود و همینطور بگویید اگر چنین اتفاقی بیافتد شما زودتر بیدار خواهید شد.
  • همراه با کودکان در حالی که یک چراغ قوه در دست دارید به اتاق تاریکی وارد شوید. و نقش جاسوسها را بازی کنید (بازی درمانی)
  • هرگاه کودک را در غلبه بر ترسش موفق دیدید، موفقیت او را تحسین کنید؛ یک جدول شجاعت طراحی کنید (منظور از شجاعت، انجام وظیفهی محوله در تاریکی است). حتی با وجود احساس ترس. بهتر است در مراحل اولیه، چراغ قوهای در اختیار او قرار بدهید و هر شب یک دقیقه به زمان قبل اضافه کنید. این کار را تا زمانی که کودک بتواند به راحتی در تختخوابش بخوابد ادامه دهید. در صورت موفقیت او یک علامت «+» در جدول بگذارید و بگوئید اگر تعداد این علامتها به ۵ عدد رسید، هدیهای خوب به او خواهید داد.

پاداشهای مخصوص به کودک بدهید

  • وقتی کودک نشان داد که ترسش از تاریکی از میان رفته، او را برای تماشای فیلم به سینما (یا هر پاداش دیگری) ببرید.

 

برای مطالعه تمام اختلالات روانی به ویکی روانشناسی یک روانکاو مراجعه کنید.