هر کودکی باید یاد بگیرد که حداقل دوبار در روز و بعد از هر وعده غذا دندانهایش را مسواک بزند. همچنین لازم است از نخ دندان نیز استفاده کند. ولی در مورد بعضی از والدین، مجبور کردن کودکانشان به اینکه هر صبح خودشان دندانهایشان را مسواک بزنند، یک درگیری همیشگی است. اکثر والدین اهمیت مسواک زدن را درک میکنند ولی از آنجایی که دندانهای کودک دائمی نیستند، گاهی این کار را جدی نمیگیرند.
دندانهای شیری اساس رشد دندانهای دائمی هستند. پوسیدگی این دندانها تنها درد ایجاد نمیکند بلکه میتواند بالقوه خطرناک باشد زیرا میتوانند منجر به عفونت یا افتادن زود هنگام دندان شوند که بعداً محل دندان دائمی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد و باعث میشود که دندانهای دائمی کج دربیاورند.

یک عادت را زود ایجاد کنید

 • اگر کودک ببیند که شما به طور مرتب دندانهای خود را مسواک میزنید او نیز مشتاق خواهد شد که چنین کند.
 • مدتها قبل از اینکه کودک واقعاً بتواند دندانش را مسواک بزند، به او مسواک خودش را بدهید. مقداری خمیردندان روی آن بگذارید و به او اجازه دهید با آن کلنجار رود. در حدود ۲ سالگی میتواند حرکات را مانند شما انجام دهد.
 • به کودک بیاموزید که چطور مسواک بزند.: در حالی که کودک شما مهارت پیدا میکند او را تشویق کنید که طریقه مسواک زدن خود را نیز اصلاح کند.
 • به او بگویید که مسواک ماشین کوچکی است که باید آن را روی دندانهایش حرکت دهد.
 • در این مورد یک شعر دربارۀ مسواک زدن بسازید و هنگام مسواک زدن آن را بخوانید.
 • به او اجازه دهید که بعد از مسواک زدن، دندانهای شما را وارسی کند؛ سپس شما دندانهای او را بررسی کنید.
 • همراه با کودک مسواک بزنید تا کودک شما را الگوی خود قرار بدهد.
 • به او بیاموزید بعد از مسواک زدن زبان خود را روی دندانش بکشد و حس کند دندانهایش تمیز شده اند.

با استفاده از انگیزش مثبت این عادت را در کودک ایجاد کنید

 •  تمام تلاشهای اولیۀ کودک در مسواک زدن را شدیداً تحسین کنید.
 • به کودک اجازه دهید که مسواک و خمیردندان را خودش انتخاب کند.
 • مسواک زدن را در برنامۀ شبانۀ کودک خود قرار دهید بنابراین قصهای را که شب برای کودک خود میگوئید به شکل پاداشی برای مسواک زدن او دربیاید.
 •  از یک تایمر استفاده کنید: زمان را برای مدت طولانیتر از زمانی که معمولاً کودک مسواک میزند تنظیم کنید و کودک را تشویق کنید تا زمان به صدا در آمدن زنگ به مسواک زدن ادامه دهد.
 • پیشرفت کودک را ثبت کنید. یک جدول دندان سالم تهیه کنید. هر بار که کودک مسواک میزند یک خط یا ستاره روی جدول بکشید. هنگامی که جدول پر شد؛ او به عنوان جایزه، یک خوراکی دریافت خواهد کرد.

از دندانپزشک برای انگیزه دادن استفاده کنید

 • برای اینکه از ترس از دندان پزشک پیشگیری کنید و کودک را برانگیزید که به مسواک زدن عادت کند پیش از اینکه مشکلی به وجود بیاید ملاقاتی را با یک دندانپزشک ترتیب دهید. عقاید در مورد اینکه سن مناسب برای این کار چقدر است فرق میکند.
 • کودک را برای ملاقات با دندانپزشک آماده کنید: با کودک دندانپزشک بازی کنید. یا اینکه کتابی را در مورد رفتن به دندانپزشکی برایش بخوانید در مورد اینکه کودک چه چیزی را در آنجا میبیند و چه کاری انجام میدهد با او صحبت کنید.
 • از دندانپزشک خواهش کنید برای کودک شرح دهد چطور مسواک بزند و چرا مسواک زدن برای کودک مهم است. همچنین کودکان و والدین آنها میتوانند با مطالعۀ کتابهایی در این زمینه آگاهی خود را بیشتر کنند.