ESC را برای بستن فشار دهید

علیرضا طهرانی ها

متنهایی که مینویسم، پادکستها و فیلمهایی که میسازم و موسیقی هایی که دوست دارم رو باهاتون به اشتراک میذارم.